Friday 22. September 2023 kl 02:23:01

Omskjæring i media

Publisert i NRK nett 12.05.2012

Døde etter omskjæring


En to uker gammel gutt døde av komplikasjoner to dager etter at han var blitt omskåret av en lege i Oslo.

Omskjæringen skjedde på et legekontor på Oslos østkant, og både politiet og fylkeslegen i Oslo undersøker nå saken, skriver Aftenposten.

Gutten ble omskåret forrige søndag og døde to dager senere. Fylkeslege Petter Schou bekrefter at barnet døde av komplikasjoner etter omskjæring.

– Vi har opprettet en formell tilsynssak mot to navngitte leger, sier Schou. Ifølge ham har det vært flere tilsynssaker ved legekontorer i Oslo som har dreid seg om omskjæring.

 • Les også: Somaliere imot kjønnslemlestelse

  Klager sjelden

  – Dette er veldig vanskelige saker å undersøke fordi pasienter sjelden klager på omskjæring, men vi får alvorlige bekymringsmeldinger fra sykehusene som får disse barna inn til behandling senere, sier han til Aftenposten.

  Hvert år blir anslagsvis 2.000 gutter omskåret i Norge, mange av dem privat og uten faglig kontroll.

  Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå innstramminger i lovverket for å gjøre omskjæring sikrere, men både innad i regjeringen og innad i de rødgrønne partiene er man uenig i synet på omskjæring av gutter. Noen vil ha forbud, mens andre vil tilby inngrepet i det offentlige helsevesenet.

  Et lovforslag har nylig vært på høring og mange ønsker forbud eller aldersgrense.

  Les også: Vil bruke millioner på omskjæring

  Forbud eller aldersgrense

  Flere tunge høringsinstanser mener omskjæring av guttebarn bør forbys. Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Human-Etisk Forbund, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker slutt på praksisen.

  Barneombud Reidar Hjermann ønsker en debatt om nedre aldersgrense, men mener at rituell omskjæring bør forbys på barn under 15-16 år.

  Justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge, mener rituell omskjæring av små gutter må forbys på lik linje med omskjæring av jenter.

  (NTB)

  http://www.nrk.no/norge/dode-etter-omskjaering-1.8133516  Tilbake til nyhetsoversikten.