Saturday 2. December 2023 kl 09:03:35

Omskjæring i media

Publisert i Dagbladet, 23. oktober 2001

Plager etter omskjæring

Av Astrid Meland


Sverige regulerer nå omskjæring av gutter. Og menn står fram og forteller om problemer etter inngrepet. I Norge vet ikke helsemyndighetene helt hva de skal mene.

Ikke regulert i Norge

I Norge er ikke omskjæring av gutter regulert. Inngrepet kan skje med eller uten bedøvelse og trenger ikke nødvendigvis utføres av medisinsk personale.

Den enkelte lege kan nekte å gjøre inngrepet. Helsetilsynet sier omskjæring må være en del av det offentlige helsetilbudet.

- Staten er feig, sier Lars Gule i Human-Etisk forbund til NRK Puls. Han mener staten ikke tar noe moralsk eller etisk ansvar. Og spør om vi har lov til å se den andre veien når gutter omskjæres privat, uten bedøvelse.

Motstanderne og tilhengerne av omskjæring er enige om én ting: at staten ikke vet hva den skal mene om saken.

Svenskene regulerer

I Sverige ble det fra 1. oktober forbudt å omskjære gutter uten at lege eller sykepleier utfører operasjonen. Om gutten er under 2 måneder kan en person i trossamfunnet gjøre det, men da også med lege eller sykepleier til stede som passer på at det blir gitt bedøvelse.

Opptil 800 gutter omskjæres i Norge per år. Et titall er jøder, mens resten er muslimer.

Aker Sykehus tar jobben, mens Ullevål sier nei og sender pasientene videre til en privat klinikk. Sykehuset tar likevel regninga for fjerning av forhud.

I strid med barnekonvensjonen?

Yngve Hofvander, svensk professor i barnemedisin, sier at han ikke er i tvil om at omskjæring strider mot FNs barnekonvensjon. Han tror det går mot avskaffelse av omskjæring i Sverige.

- Det kommer i konflikt med religionsfriheten, sier Berthold Grünfeld til NRK. Han mener det ikke nytter med noe forbud.

- Folk er villige til å gå i døden for å få utført omskjæring, hva skal det offentlige gjøre da? spør professoren.

Omskårede menn til søksmål

I Sverige og USA er debatten i gang. Staten og foreldre trues av søksmål fra omskårede menn.

Flere av disse hevder at de har fått nedsatt følsomhet i penis, og mener de skulle fått bestemt selv. Svenske Stefan Ivarsson forteller til NRK om nedsatt mindre følelse i penishodet og at onani og samleie er vanskeligere for omskårede. I Norge har ikke dette vært et brennhett tema så langt.

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse kom 15. desember 1995. Dermed ble omskjæring av kvinner forbudt. Samtidig anbefalte de norske helsemyndighetene i oktober 1995 at sykehusene legger forholdene til rette for medisinsk assistert omskjæring av guttebarn under oppholdet ved fødeavdelingen.

- Dersom kvinnelig omskjæring i Norge ansees som lovstridig, bør ikke da omskjæring av guttebarn forkastes av samme grunn? spør professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk i sitt innlegg «Etiske sideblikk: Omskjæring og dobbeltmoral» i Dagens medisin.

Her argumenterer han for å totalforby omskjæring av friske barn av begge kjønn.

Les mer om problemer knyttet til omskjæring på nettstedet Doctors against circumcision

http://www.dagbladet.no/dinside/2001/10/23/290103.htmlTilbake til nyhetsoversikten.