Friday 22. September 2023 kl 04:59:51

Omskjæring i media

Publisert i Dagsavisen, 26. Juni 2003

Barneombudet kritisk til gutte-omskjæring

Av Hong Pham


26. 06. 2003: Oslo (ANB): Barneombud Trond Waage ber helseministeren om en redegjørelse for praksisen med omskjæring av gutter. Barneombudet mener praksisen må fjernes fra offentlige sykehus dersom den er skadelig for barnets helse.

- Norsk lov har tatt opp i seg FNs barnekonvensjon, og da må vi avskaffe tradisjonspraksis som er skadelig for barnets helse, sier Waage. I dag er norske sykehus pålagt av norske myndigheter å utføre omskjæring på gutter med muslimsk og jødisk bakgrunn.

Irreversibelt inngrep

Barneombudet påpeker at inngrepet er irreversibelt og viser til at det pågår en debatt om omskjæring av gutter både her i Norge og internasjonalt:
* Rådet for legeetikk uttalte i 2001 at rituell omskjæring av gutter ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper, og at det er uten medisinsk nytteverdi og ikke bør bekostes av det offentlige.
* Den amerikanske barnelegeforeningens offisielle syn er at helsegevinstene ikke store nok til at de vil anbefale at alle gutter omskjæres.
* Inngrepet utføres på barn som ikke kan gi sitt samtykke. Det pågår en diskusjon blant fagfolk om medisinske og psykologiske skadevirkninger av inngrepet.

- Gir komplikasjoner

Bystyrepolitiker Athar Ali for RV i Oslo har tidligere engasjert seg for å innføre omskjæring på Ullevål sykehus. - Jeg har aldri hørt om at omskjæring skal ha bydd på helsemessige ulemper, sier han. Gynekolog Inger Marlene Hære ved Kvinneklinikken til Sentralsykehuset i Rogaland er derimot av en annen oppfatning. - Vi vet at omskjæring gir gutter medisinske komplikasjoner. Blant annet vil man føle mindre ved samleie. Forhud er ment som beskyttelse av penis, men blir fjernet ved omskjæring. Det gjør at barnet lettere får sår, blødninger og infeksjoner, sier hun. Hun mener omskjæring er overgrep av barn. - Hvorfor skal vi gjøre inngrepet på gutter når det er forbudt mot jenter? Inngrepet burde utsettes til guttene blir voksne nok til å bestemme selv, mener Hære.

Illegal praksis

Ali har derimot hørt at en operasjon kan bli komplisert dersom man utfører den i voksen alder. Han frykter dessuten at et illegalt operasjonsmarked vil blomstre opp dersom sykehusene fjerner tilbudet. - Dette er en tradisjon som mange muslimer og jøder ønsker. Et inngrep vil trolig koste et sted mellom 3.000-4.000 kroner å utføre privat. Da er jeg redd for at mange kan komme til å oppsøke ikke-kyndige for billigere operasjon. Dermed vil myndighetene kunne miste oversikt, sier Ali. Waage er klar over denne risikoen, men ønsker likevel en grundig redegjørelse for hvilke vurderinger som ligger til grunn for at omskjæring av gutter er tillatt i Norge før han tar et endelig standpunkt.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/06/738596.shtmlTilbake til nyhetsoversikten.