Saturday 2. December 2023 kl 08:38:03

Artikler

12.12.2005

Mannlig kjønnslemlestelse - et bagatellisert overgrep


Siden uminnelige tider har omskjæring av gutter vært en viktig tradisjon for jøder og muslimer, og den har vært ukritisk akseptert i vesten de siste hundre år grunnet religionsfrihet. I USA ble skikken adoptert og brukt som vidundermedisin mot en rekke sykdommer og lidelser. Fra hysteri, galskap og hoftelidelser til kreft og seksuelt overførbare sykdommer. I løpet av 1900-tallet har det vært gjort utallige undersøkelser som gang på gang har dokumentert at omskjæring ikke har noen positiv effekt, men til gjengjeld en rekke ulemper og skadevirkninger. Kvinnelig omskjæring er forbudt ved lov og omtales gjerne som kjønnslemlestelse, mens mannlig omskjæring bagatelliseres, anses som ufarlig og er tillatt. Dette er kraftig dobbeltmoral og brudd på likestillingsloven og FN's barnekonvensjoner. Hvorfor er det tillatt å lemleste guttebarn, mens det er forbudt å lemleste jentebarn?

Staffan Gunnarson og Daniel Hirsch har skrevet en flott artikkel som belyser denne dobbeltmoralen. Den ble første gang publisert i HEF's medlemsblad "Fri Tanke", 06. 2005, men ligger også ute på Human-Etisk Forbund's Hjemmesider:

«[...] En vanlig fordom er at omskjæring av gutter er et ubetydelig inngrep. Hvis man sammenligner med de verste eksemplene på kvinnelig omskjæring, er dette selvfølgelig korrekt. Likevel skal dens følger og farer ikke undervurderes. Tilfeller med rene forblødninger etter dårlig utføring har forekommet. Årlig rapporteres det om dødsfall. Andre bivirkninger er infeksjoner, stygge arrdannelser, skjevvekst, ereksjonssmerter og nedsatt følsomhet som - spesielt senere i livet - kan vanskeliggjøre orgasme. En reduksjon av følsomheten på 30-50 prosent er ikke uvanlig, og kan bety mye for seksuallivet. Når man fjerner en stor del av forhuden, fører dette til at penishodet blir hardere og mindre følsomt. En naturlig utviklet beskyttelse tas her bort fra noe så vesentlig som et menneskes kjønnsorgan. Man kan si det samme for mannlig omskjæring som Ayaan Hirsi Ali har hevdet angående kvinnelig omskjæring; Om dette hadde skjedd med deler av kroppen som vises, hvis det for eksempel hadde handlet om å skjære bort en bit av øret eller nesen, da hadde ingen akseptert det.

Å gjøre noe slikt mot noen, uten å ha medisinsk akseptabel grunn for det, burde vært straffbart. Alle individer burde hatt en slik beskyttelse, og da spesielt mindreårige. Voksne personer må selvsagt få velge selv om de vil la seg omskjære. Men foreldre skal ikke, på grunn av manglende kunnskap eller sterke kulturelle/religiøse konvensjoner, kunne forgripe seg på sine barn på denne måten.

Ofte handler diskusjonen rundt mannlig omskjæring om hvorvidt man skal bruke bedøvelse eller ikke. I jødedommen kan omskjærelse av gutter skje allerede den åttende levedagen, og det er ikke tillatt å gi smertestillende. I Sverige har man akseptert dette. Svenske myndigheter har også akseptert at inngrepet ikke trenger å utføres av en lege. En jødisk Mohel får i stedet lov å utføre det. Et av argumentene til Det jødiske sentralrådet i Sverige er utrolig nok at barn «mangler evne til å føle smerte de to første levemånedene». [...] »

«[...] Menneskerettigheter blir aldri rasisme

Dessverre oppfattes ofte kritikk av jødisk mannlig omskjæring som antisemitisme. Det er usaklig. Skikken bryter mot de fleste medisinske, humanistiske, demokratiske og menneskerettslige hensyn. Å forsvare den enkeltes behov for vern mot slike overgrep, må alltid gå foran eventuell redsel for selv å feilaktig bli beskyldt for noen form for rasisme.

FNs barnekonvensjon har som overordnet mål at man alltid må legge mest vekt på «barnets beste». Når det gjelder omskjæring er det særlig to paragrafer som er relevante. Paragraf 14, som handler om barnets rett til religionsfrihet og nummer 24, som oppfordrer verdens land til å avskaffe tradisjoner og sedvaner som påvirker barns helse i negativ retning. Det er ingen tvil om at tradisjonen med omskjæring av gutter er et brudd på denne konvensjonen. Som en konsekvens av dette burde handlingen kriminaliseres.

Å bruke foreldreretten som forsvar for omskjæring, blir feil. Hensikten med foreldreretten er ikke å gi foreldre blankofullmakt til å mishandle sine barn. Hensynet til individets vern mot overgrep må gå foran. Humanister og demokrater har likevel problemer med å fordømme denne praksisen. Hva er grunnen til det? Hvorfor denne overdrevne respekten for andres kultur og religion? Er det riktig å ofre små barn på det flerkulturelle alteret, og frarøve dem retten til å bestemme over sin egen kropp? [...] »

Dette er et utdrag av Staffan Gunnarson og Daniel Hirsch artikkel Mannlig kjønnslemlestelse - et bagatellisert overgrep. Klikk på linken for å lese hele artikkelen.Tilbake til artikkeloversikten.