Saturday 2. December 2023 kl 10:02:56

Artikler

Her har vi samlet en rekke interresante artikler om omskjæring. Artiklene som er publisert i sin helhet er gjengitt med forfatterenes tillatelse. De resterende artikler inneholder bare utdrag fra teksten og lenke til nettstedet hvor de ble publisert.


Mannlig kjønnslemlestelse - et bagatellisert overgrep - Siden uminnelige tider har omskjæring av gutter vært en viktig tradisjon for jøder og muslimer, og den har vært ukritisk akseptert i vesten de siste hundre år grunnet religionsfrihet. Kvinnelig omskjæring er forbudt ved lov og omtales gjerne som kjønnslemlestelse, mens mannlig omskjæring bagatelliseres og er tillatt. Humanetikerene Staffan Gunnarson og Daniel Hirsch har skrevet en flott artikkel som belyser denne dobbeltmoralen. Publisert 12. desember 2005

Omskjæring av guttebarn - av Arne Tumyr, tidl. fylkesleder i Human-Etisk Forbund. Publisert i Dagbladet, 14. februar 2001.

Omskjæring og dobbeltmoral - av Jan Helge Solbakk, Professor i medisinsk etikk. Publisert i Dagens Medisin 18/00, 26. oktober 2000.

Unødvendig omskjæring - av George Denniston, MD., MPH., publisert i "The Female Patient", Juli 1992.

Omskjæring av spedbarn: "Hva jeg skulle ønske at jeg visste" - av Marilyn Fayre Milos, RN, publisert i "The Truth Seeker, Crimes of Genital Mutilation." , Juli/August) 1989